webmaster Elvetun skole © 2018

SKOLESTART   2015


Første skoledag etter ferien er tirsdag 18. august.

ALLE KLASSER MØTER FØRSTE DAG.
Denne skoledagen begynner kl. 09.00 og slutter kl. 14. 35

SKOLEUKENS SKOLEDAGER

1. kl.
Mandag, onsdag, torsdag og fredag til kl. 12.50
Tirsdager til kl 14.35

2. kl.
Mandag, torsdag og fredag til kl. 12.50
Tirsdag og onsdag til kl. 14.35

3. og 4. kl.
Mandag og fredag til kl. 12.50
Tirsdag, onsdag og torsdag til kl. 14.35

5. - 7. kl.
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag til kl. 14.35
Fredager til kl. 12.50

8. - 10.kl.
Alle skoledagene til kl. 14.35


SKOLEFRITIDSORDNINGA

Skolefritidsordninga åpner tirsdag 18. august.


Vel møtt til et nytt skoleår!

May-Elin Hals                        Venke Heide
Rektor                                     underv.inspektør