Vedtekter - SFO
SFO - Infohefte H2023
Månedsplan uke 14-17
Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i hovedsaklig 1. - 4. klasse.

Innhold og virksomhet skal preges av barnas behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring.  Rektor har det pedagogiske og økonomiske ansvaret og er med på SFO-møtene i år.

SFO kan tilby frokost, frukt og et varmt måltid.

SFO - DAGSRYTME

07.00 SFO åpner - Økt 1
08.00 Frokost
08.45 Undervisningen starter
12.50 SFO - Økt 2 - Utetid
13.30 Måltid
14.35 SFO - Økt 3 starter
16.30 SFO stenger - barna hentes

Mona Bolle er daglig leder for SFO.
De andre som jobber her er Britt-Tove Skogstad, Kate Nergård og Svetlana Osichnaya.

Telefon til SFO: 456 36398

 

SKOLEFRITIDSORDNINGA - satser pr. 01.01.2023:

Kr. 1 026,00 for plass inntil 6 timer pr. uke.
Kr. 1 505,00 for plass inntil 12 timer pr. uke. 
Kr. 2 118,00 for plass inntil 20 timer pr. uke.
Kr. 3 009,00 for plass inntil 28 timer pr. uke.
(søskenmoderasjon 30%)

Ei økt på SFO regnes som 2 timer
Kjøp av ekstra økt er fortsatt kr. 100,00


Vi håper på et godt samarbeid - tilbeste for barna, dere og oss.

Vennlig hilsen fra oss i SFOSFO

Skolefritidsordningen - SFO
webmaster Elvetun skole © 2024