Vedtekter - SFO
SFO - Infohefte H2020 (NY)
 
Månedsplan
Skolefritidsordningen - SFO

webmaster Elvetun skole © 2020

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i hovedsaklig 1. - 4. klasse.
Innhold og virksomhet skal preges av barnas behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring. 

SFO – DAGSRYTME
07.00 SFO åpner – 1. økta
08.00 Frokost
08.45 Undervisningstid
12.50 SFO – 2. økta starter - vi går ut
13.30 Måltid - matpakke
14.35 SFO – 3. økta starter
16.30 SFO stenger - foreldrene henter barna sine

Åshild Chruickshank er daglig leder for SFO. (50%)
De andre som jobber her er Britt-Tove Skogstad, Kate Nergård, Line-Merete Olsen, Mona Bolle og Synnøve Sætherskar.  

Telefon til SFO : 456 36398

SKOLEFRITIDSORDNINGA - satser pr. 01.01.2022:

Kr.    989,00 for plass inntil 6 timer pr. uke.
Kr. 1 451,00 for plass inntil 12 timer pr. uke. 
Kr. 2 042,00 for plass inntil 20 timer pr. uke.
Kr. 2 902,00 for plass inntil 28 timer pr. uke.
(søskenmoderasjon 30%)

Ei økt på SFO regnes som 2 timer
Kjøp av ekstra økt er fortsatt kr. 100,00

 

Vi håper på et godt samarbeid – til beste for barna, dere og oss.

Vennlig hilsen fra oss i SFO

SFO