Planer og reglement - Elvetun skole

webmaster Elvetun skole © 2024
Her finner du ordensreglement og andre planer og vedtekter for Elvetun skole.

Trygg Trafikk 2023-2024

Trygg Trafikk 

Ordensreglement (pr.  april 2018)
Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme orden og gode arbeidsvaner og ivareta elevenes helse.

Ordensreglement

Handlingsplan mot mobbing (pr. februar 2010)
"Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen"

Handlingsplan - mobbing

Vedtekter - SFO (pr. april 2014)
Skolefritidsordninga er lokalisert til Elvetun skole, og eies og drives av Dyrøy kommune.

Vedtekter-SFO

Elevenes psykososiale miljø
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø på Elvetun skole.

Elevenes Psykososiale Miljø


Pedagogisk plattform
Elvetun skole har som hovedmål å etablere et helhetlig læringsmiljø som gir elevene gode betingelser for faglig og sosial læring.

Pedagogisk plattform


Kjøreregler og kontrakt - iPad
Fra høsten 2019 bruker vi iPader i undervisninga. Til dette hører det med noen kjøreregler!

 Kontrakt og kjøreregler - iPad og PC