Personale ved Elvetun skole
2022-2023

webmaster Elvetun skole © 2022
FUNKSJON: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Rektor May-Elin Hals 467 49631 993 92371
Undervisningsnspektør Venke Heide 458 68127 994 36763
Fagarbeider Mona Bolle   922 41283
Rådgiver Venke Heide 458 68127 994 36763
Sekretær Stine Hanssen Øverli 467 47784 414 01122
Plasstillitsvalgt Jan Åge Rydningen   993 40842
Sp.ped. veileder      
Verneombud      
Bibliotekar Berit Nikolaisen 400 35275  
Utd.forbundet - leder Jan Åge Rydningen   993 40842
IT-kontakt Trygve Skipenes Østrem 467 48278 915 50715
SFO-leder Åshild Chruickshank 456 36398 957 96444
Miljøterapeut Hilde Bakkemo  413 80626 950 59143
       
UNDERVISNING: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Kontaktlærer 1. Tanja Skjervheim 458 32124 913 17209
Kontaktlærer 2. Jan Åge Rydningen 458 32124 993 40842
Kontaktlærer 3. Nina Jamissen 454 83034 980 29136
Kontaktlærer 4. Ann Monika Bergheim 458 30364 915 11533
Kontaktlærer 5. Ingrid Solhaug Nordahl 458 36742  
Kontaktlærer 6. Frida S. Sæbbe 456 15315 909 88988
Kontaktlærere 7. Kine-Mari Bertheussen 452 41968 980 47477
Kontaktlærer 8. Tone Sørensen
Ellen Sæbbe
454 05615 408 48823
916 74365
Kontaktlærer 9. Nicolay Løvvold 458 46269 934 60449
Kontaktlærer 10. Anita Sæbbe Haraldsvik 455 14260 472 38746
       
Merete Higraff 918 36977
  Sverre Bergheim   975 12800
  Monica Krogh   916 99974
  Ingjerd Espenes   936 48478
  Lena Kristin Mortensen   907 87407
       
Fagarbeider Britt-Tove Skogstad 456 36398 481 74643
Fagarbeider Kate Nergård    
Fagarbeider      
Fagarbeider Katrine Johansen   958 00933
       
       
RENHOLD/SERVICE: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Vaktmester Teknisk avd. 464 29064  
Renholdsleder  
Renhold      
Renhold Stela-Mariana Neacsu    
       
KULTURSKOLE: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Rektor/piano/bl.fløyte Anna Starr Dalgård 465 40367 986 61509
Fløyte/keyboard/sang Trygve Skipenes Østrem 467 48278 915 50715
Musikkbarnehage Åshild Chruickshank 456 36398 957 96444
Teater Tone Sørensen   408 48823
Kulturleder Trine Strand 920 47522