Personale ved Elvetun skole

webmaster Elvetun skole © 2020
FUNKSJON: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Rektor May-Elin Hals 467 49631 993 92371
Undervisningsnspektør Venke Heide 458 68127 994 36763
Fagarbeider Mona Bolle   922 41283
Rådgiver Venke Heide 458 68127 994 36763
Sekretær Stine Hanssen Øverli 467 47784 414 01122
Plasstillitsvalgt Jan Åge Rydningen   993 40842
Sp.ped. veileder      
Verneombud      
Bibliotekar Berit Nikolaisen 400 35275  
Utd.forbundet - leder Jan Åge Rydningen   993 40842
IT-kontakt Trygve Skipenes Østrem 467 48278 915 50715
SFO-leder Åshild Chruickshank 456 36398 957 96444
Miljøterapeut Hilde Bakkemo  413 80626 950 59143
       
UNDERVISNING: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Kontaktlærer 1. Nina Jamissen 454 83034 980 29136
Kontaktlærer 2. May Lene Kristoffersen 458 30364 906 76177
Kontaktlærer 3. Tanja Skjervheim 458 36742 913 17209
Kontaktlærer 4. Ann Monika Bergheim 456 15315 915 11533
Kontaktlærer 5. Merete Higraff 452 41968 918 36977
Kontaktlærer 6. Karin Storvoll 454 05615 958 22974
Kontaktlærer 7. Nicolay Løvvold 458 46269 934 60449
Kontaktlærer 8. Tone Sørensen 455 14260 408 48823
Kontaktlærer 9. Ellen Sæbbe 454 79815 916 74365
Kontaktlærer 10. Anita Sæbbe Haraldsvik 458 32124 472 38746
       
  Kine-Mari Bertheussen   980 47477
  Sverre Bergheim   975 12800
  Monica Krogh   916 99974
  Ingjerd Espenes   936 48478
  Anette Hagensen   930 51948
  Lena Kristin Mortensen   907 87407
  Morten Pedersen   932 84776
       
Fagarbeider (SFO) Britt-Tove Skogstad 456 36398 481 74643
Fagarbeider (SFO) Kate Nergård    
Fagarbeider (SFO) Ann Heidi Richardsen    
Fagarbeider (SFO) Katrine Johansen   958 00933
       
  Personalrom 465 43911  
RENHOLD/SERVICE: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Vaktmester Teknisk avd. 464 29064  
Renholdsleder  
Renhold Arne Storteig    
Renhold Stela-Mariana Neacsu    
       
       
KULTURSKOLE: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Rektor/piano/bl.fløyte Anna Starr Dalgård 465 40367 986 61509
Fløyte/keyboard/sang Trygve Skipenes Østrem 467 48278 915 50715
Barnekor Karin Storvoll   958 22974
Musikkbarnehage Åshild Chruickshank 456 36398 957 96444