Personale ved Elvetun skole

webmaster Elvetun skole © 2018
FUNKSJON: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Rektor (konst.) Venke Heide 467 49631 994 36763
Inspektør (konst.) Mona Bolle 458 68127 922 41283
Rådgiver      
Sekretær Stine Hanssen Øverli 467 47784 414 01122
Plasstillitsvalgt Jan Åge Rydningen   993 40842
Sp.ped. veileder May-Elin Hals   993 92371
Verneombud      
Bibliotekar May Lene Kristoffersen 452 41968 916 74365
Utd.forbundet - leder Jan Åge Rydningen   993 40842
IT-kontakt Trygve Skipenes Østrem 467 48278 915 50715
SFO-leder Åshild Chruickshank 456 36398 957 96444
Miljøterapeut Hilde Bakkemo  413 80626 950 59143
       
UNDERVISNING: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Kontaktlærer 1. Tanja Skjervheim 458 36742 913 17209
Kontaktlærer 2. Ann Monika Bergheim 456 15315 915 11533
Kontaktlærer 3. Merete Higraff 452 41968 918 36977
Kontaktlærer 4. Karin Storvoll 454 05615 958 22974
Kontaktlærer 5. Frida Sveinsdatter Sæbbe 458 46269 909 88988
Kontaktlærer 6. Tone Sørensen 455 14260 408 48823
Kontaktlærer 7. Morten Pedersen 454 79815 932 84776
Kontaktlærer 8. Anita Sæbbe Haraldsvik 458 32124 472 38746
Kontaktlærer 9. Kine-Mari Bertheussen 454 83034 980 47477
Kontaktlærer 10. Raymond Nordahl 458 30364 976 74683
       
  Sverre Bergheim   975 12800
  Monica Krogh   916 99974
  Mariann Andreassen   909 51251
  Anette Hagensen   930 51948
Lena Kristin Mortensen   907 87407
Ingjerd Espenes   936 48478
  Jan Åge Rydningen   993 40842
Andreas Hobbelstad 481 98413
Gunn Lisbeth Paulsen 452 73738
  May Lene Kristoffersen   906 76177
  Brage Nygård   469 04067
Voksenopplæring Øyvind Bjørge   951 84341
       
       
Assistent (SFO) Britt-Tove Skogstad 456 36398 481 74643
Assistent (SFO) Tatiana Zagoskina 456 36398 950 79038
Assistent (SFO) Aase Strokkenes 456 36398 902 30309
Assistent (SFO) Line-Merete Olsen 456 36398 476 59782
Assistent Mona Bolle   922 41283
Assistent Malin Pettersen   994 58696
  Personalrom 465 43911  
RENHOLD/SERVICE: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Vaktmester Teknisk avd. 464 29064  
Renholdsleder Tone B. Christiansen
Renhold Arne Storteig    
Renhold Stela-Mariana Neacsu    
       
KULTURSKOLE: NAVN: Telefon (j) Telefon (p)
Rektor/piano/bl.fløyte Anna Starr Dalgård 465 40367 986 61509
Fløyte/keyboard/sang Trygve Skipenes Østrem 467 48278 915 50715
Bandinstrumenter Geir Ove Mortensen   904 71414
Barnekor Karin Storvoll   958 22974
Musikkbarnehage Åshild Chruickshank 456 36398 957 96444
Visuell kunst Synnøve Nupen   948 82144