webmaster Elvetun skole © 2018

Matematikk - lenker

Lek og Lær Geometri "Tidsregning"
Hamois Tårn   Om Tidssoner
Gøy med matte   Verdensuret
Matemania   Soluret
Moro med matte    
Myntproduksjon    
     
     
     
     
     
Regneartene Diverse
Gruble-matte Brøkregning 1 Vitensenteret
Gangetesten Brøkregning 3 Realfagskolen
Gangeprøven Brøkmaskinen Kasparia
Divisjon Brøktest LOKUS123
Tallsystem - omregning   Matematikk.org
Øv gangetabell   MULTI
Multiplikasjonstest    Tusen millioner
    SEPTIMUS
    ABAKUS 1-4