klassene

KLASSENE VED SKOLEN - 2022/2023

webmaster Elvetun skole © 2023
1. KLASSE
Kontaktlærer: Tanja Skjervheim og Jan Åge Rydningen (tlf. 458 32 124)
ARBEIDSPLAN:
2. KLASSE
Kontaktlærer:  Jan Åge Rydningen og Tanja Skjervheim (tlf. 458 32 124)
ARBEIDSPLAN:
3. KLASSE
Kontaktlærer:  Nina Jamissen (tlf. 454 83 034)
ARBEIDSPLAN:
4. KLASSE
Kontaktlærer: Ann Monika Bergheim (tlf. 458 30 364)
ARBEIDSPLAN:
5. KLASSE
Kontaktlærer: Ingrid Solhaug Nordahl (tlf. 458 36 742)
ARBEIDSPLAN:
23
6. KLASSE
Kontaktlærer:  Frida S. Sæbbe (tlf. 456 15 315)
ARBEIDSPLAN:
7. KLASSE
Kontaktlærer:  Kine Mari Bertheussen (tlf: 452 41 968)
ARBEIDSPLAN:
8. KLASSE
Kontaktlærer: Tone Sørensen og Ellen Sæbbe (tlf. 454 05 615)
ARBEIDSPLAN:
23
9. KLASSE
Kontaktlærer:  Nicolay Løvvold (tlf. 458 46 269)
ARBEIDSPLAN:
10. KLASSE
Kontaktlærer:  Anita Sæbbe Haraldsvik (tlf. 455 14 260)
ARBEIDSPLAN: