”Tredje klasse har i de to foregående uken hatt avis som tema.
Vi har fått Troms Folkeblad hver dag i uke 44 og har lest i den, snakket om nyhetene og jobbet i et oppgavehefte om avis. I uke 45 har vi laget egen avis.
Den ble hele 23 sider tykk og inneholder mye forskjellig slik som aviser skal.
Elevene synes det har vært morsomt og artig å holde på med avisen, men at det innimellom
også var litt vanskelig å finne ut hva man skulle skrive om.
Men oppsummert mente klassen at det var kjempeartig å lage avis!”

Hele avisgjengen
Alle journalistene med sin ferdiglagde avis

En stolt gjeng
En stolt gjeng etter vel utført oppdrag

Avisforside
Forsida på avisen