Den Kulturelle Skolesekken
26. november 2008
9. klasse har besøk av ”Den Kulturelle Skolesekken” i dag.
De skal lære å lage film med mobilen. Klassen ble delt inn i 4 grupper,
hvor hver gruppe skulle lage sin egen film med gitt tema.

Bildene viser elevene i 9. klasse grublende over film-manus.
Oppgave: Marianne/Marius sender bilde til feil nummer. Hva skjer?