FN-dag 2007
Aksjon "HEI VERDEN" - www.heiverden.no