SKOLEHELSETJENESTEN    2020 - 2021

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i Dyrøy kommune.

I skolen har vi faste rutiner for oppfølging. Skoleåret 2015/2016 tilbyr vi:

Undervisning om andre tema på forespørsel. Kan delta på foreldremøter om ønskelig.

Helsesøster gir også tilbud om individuelle samtaler med barn og ungdom som ønsker det.

Helsesøster er på Elvetun skole  torsdager fra 09.00- 14.00

Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet i skolen, og vi samarbeider bl.a med PPT, fastlegen, fysioterapeut og barnevernet. Tjenesten består av helsesøster og lege.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Alle er velkommen til å ta kontakt med helsesøster, enten pr tlf eller via SMS.

Hilsen Anette Jørgensen
___________________________________________________________

Pasientrettighetsloven med lovverk ift taushetsplikt, barnets og foreldrenes rettigheter til informasjon/innsyn i journal osv