SKOLEHELSETJENESTEN    2023 - 2024

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i Dyrøy kommune.

I skolen har vi faste rutiner for oppfølging. Skoleåret 2023/2024 tilbyr vi:

Undervisning om andre tema på forespørsel og dersom man har kapasitet. Deltar også på foreldremøter, ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter m.m.

Helsesykepleier gir tilbud om individuelle samtaler med barn og ungdom som ønsker det.

Helsesykepleier er på Elvetun skole torsdag fra 09.00- 14.30, samt enkelte tirsdager

Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet i skolen, og vi samarbeider bl.a med PPT, fastlege, BUP og barnevern. Tjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut, miljøterapeut, kommunepsykolog og lege.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Alle er velkomne til å ta kontakt med helsesykepleier på tlf 412 38210.
Mail:
anette.jorgensen@dyroy.kommune.no
Obs: mail brukes kun for å be om avtale eller be meg ta kontakt. Sensitive opplysninger skal ikke sendes her.