Heim/skole - 2022/2023

Klasse Klassekontakter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Representanter: Foreldrenes Arbeidsutvalg  -  FAU
Leder
Nestleder 
 
 
 
Representanter fra: Samarbeidsutvalget  -  SU
FAU
 
Elevrådet
 
SFO - foreldre
 
Personale
Andre ansatte
 
Dyrøy kommune
 
Representanter til skolemiljøutvalget
Foresatte
Elever