Heim/skole  -  2018/2019

Klasse Klassekontakter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Representanter: Foreldrenes Arbeidsutvalg  -  FAU
Leder
Nestleder 
 
 
 
Representanter fra: Samarbeidsutvalget  -  SU
FAU
 
Elevrådet
 
SFO
Personale
 
 
Andre ansatte
Dyrøy kommune