TRAFIKKSIKKERHET

 

Til Foresatte

FOREBYGGENDE  TRAFIKKSIKKERHET  VED  ELVETUN  SKOLE

Det jobbes med forebyggende trafikksikkerhetstiltak ved Elvetun skole.
I møte med sjåførene, TIRB, kommunen og skolen er en kommet fram til en del tiltak som skal settes i gang.

  1. Bussene skal ha faste oppstillingsplasser

  2. Rutiner rundt vakthold

  3. Informasjon til foreldre som kjører barna til skolen

  4. Rydding av noe skog for bedre sikt / se skilter

  5. Til sommeren settes det rekkverk med sluser foran bussholdeplassen

En del foresatte kjører sine barn til skolen om morgenen, og henter dem ved skoleslutt. Foresatte stopper langs veien opp mot Demas og slipper ut sine håpefulle, og står parkert her for å vente på de samme etter skoletid. Denne veien har bra stor trafikk, og ved  av- og påstigninger skapes det farlige trafikksituasjoner.

I samarbeid med politiet er en kommet fram til at vi ber foreldrene kjøre inn på parkeringen ved Stalheim for av- og påstigning. Alternativet er å kjøre opp til Idrettshallen. Dette er et forebyggende tiltak som vi håper blir etterfulgt. Politiet vil i tiden fremover følge utviklingen.

 

Elvetun skole, 4. januar 2006

 

webmaster Elvetun skole © 2018