VIKTIG MELDING !

Koronasmitten

Sentrale tiltak - skole

Gjeldende fra 12.03.2020, kl. 18.00:

Skole, SFO og barnehage stenges. Unntak gjelder for 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner, som personer i helsesektoren.

Skole, SFO og barnehage må sørge for tilbud til barn med foreldre i disse funksjonene, og for barn med særlige behov.

Kulturskole, idrettshall, svømmebasseng og fellesaktiviteter tilknytte skolens lokaler stenges inntil videre.

Overordnet informasjon finner du på kommunens hjemmeside og epost sendt direkte fra skolen.

webmaster Elvetun skole © 2020