FORELDRERÅD
NOVEMBER  2015

 

 

Til foreldre/foresatte m/barn på Elvetun skole!     Elvetun skole

Møteinnkalling 

Det kalles med dette inn til
Årsmøte
i Foreldrerådet

MANDAG 30/11 - 2015, kl 18.00

Møtet finner sted på rom 21 (ungdomskolen)

Saksliste

  1.  Åpning av møtet
  2.  Valg av referent
  3.  Godkjenning av innkalling
  4.  Valg av Leder FAU
  5.  Skolens reglement
  6.  Eventuelt.


Med vennlig hilsen
Venke Heide
Leder FAU

 

webmaster Elvetun skole © 2015