Skolegudstjeneste

webmaster Elvetun skole © 2023

Skolen vil delta på skolegudstjeneste 20.12.23. Om det er foreldre som vil være med i kirka er de hjertelig velkommen til det!  Vi går fram og tilbake til skolen. Husk refleks!

Skolen skal vise respekt for elevenes religion og livssyn. Elever har rett til fritak fra aktiviteter i skolen som oppleves som utøvelse av en annen religion eller livssyn enn sitt eget. Det samme gjelder aktiviteter som på samme grunnlag oppleves støtende eller krenkende. Dette står i opplæringsloven § 2-3 a. Retten til fritak gjelder også for øving og andre forberedelser til skolegudstjenester og skoleavslutninger. Skolens undervisning og aktiviteter skal ikke være forkynning. 

Elever som er fylt 15 år velger selv om de vil delta. Foreldre bestemmer for elever som er under 15 år. Foreldre kan la barnet bestemme selv hvis de mener at barnet er gammelt nok og modent nok til å kunne ta ansvar for egne valg.

Eksempler på alternative tilbud er temadag, lesestund, sangstund, lysfest eller andre aktiviteter knyttet til kultur og tradisjoner for ulike høytider i løpet av året. Verken skolegudstjenesten eller det alternativet tilbudet skal være en del av KRLE-faget. Det alternative tilbudet på skolen denne dagen (20.12.23) kommer vi tilbake til når vi vet antall og aldersgruppe som blir igjen på skolen. Det er stor sannsynlighet for at det blir et aldersblanda tilbud på skolen. 

Etter skolegudstjenesten blir det felles julegrøt for alle sammen i kultursalen. 

De som ønsker et alternativt opplegg på skolen, må være snill å gi tilbakemelding til sin kontaktlærer innen skoleslutt på onsdag den 06.12.23.

Heidi Skøyen Johansen
rektor