Nasjonale satsinger 2018 - 2020

I perioden 2018 – 2020 deltar Dyrøy kommune i to nasjonale satsninger, Realfag og Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS).

Vi har et felles mål – å endre praksis til å bli bedre!

Enkelt sagt er målet i realfag at barn og unge skal bli glad i realfag. Vårt formål er at barn og unge skal utvikle egne kunnskaper, ferdigheter og holdninger i realfag.

I den andre satsingen, IBS, er fokus på inkluderene miljø for barn og unge både i barnehage og skole. Vårt formål er å minske mobbing og krenkelser.

Nå har vi i begge satsingene laget en oversikt over det vi har gjort i Dyrøy!

Ta en titt!

webmaster Elvetun skole © 2020